get app Đọc truyện tranh online miễn phí
Đô Thị Kiêu Hùng Hệ Thống

Đô Thị Kiêu Hùng Hệ Thống

  • Tác giả:
  • Chương: 96 chương
  • Trạng thái: Còn tiếp

Nội dung truyện Đô Thị Kiêu Hùng Hệ Thống

Một hồi tai nạn xe cộ, khiến giang bạch xuyên không tới 1 “chính mình khác” tại thế giới song song! Có siêu BUG lai lịch không rõ + không gì không làm được Đại Kiêu Hùng Hệ Thống !? Từ đây đường đời của Giang Bạch Lóe Sáng Chói Lọi
Chương mới