get app Đọc truyện tranh online miễn phí
Cô vợ có phòng thủ bằng Zero

Cô vợ có phòng thủ bằng Zero

  • Tác giả: Yano Toshinori
  • Chương: 25 chương
  • Trạng thái: Còn tiếp

Nội dung truyện Cô vợ có phòng thủ bằng Zero

Tổng hợp những mẩu truyện về một cô vợ có tình yêu có chỉ số tấn công 255 nhưng chỉ số phòng thủ là zero!
Chương mới
Chương: